Vergelijk 262 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Laag/midden						in Wognum

  Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren laag/midden

  Met verwijzing van gemeente  

  Deze groep (laag/midden) heeft net meer ondersteuning nodig en zal daarin onderhouden moet worden om de zelfstandigheid te vergroten en/of te behouden. Deze groep verschilt niet veel met de lichtere (lage) ondersteuning maar heeft...

 • Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Midden-Hoog						in Wognum

  Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren midden-hoog

  Met verwijzing van gemeente  

  Deze groep heeft begeleiding nodig om de (sociale) vaardigheden onder de knie te krijgen en zich daarin te ontwikkelen. De ondersteuner kan hierbij taken overnemen en zal coachend en begeleidend optreden naar de burger om te voorkomen...

 • Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden Profiel 4						in Wognum

  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden profiel 4

  Met verwijzing van gemeente  

  Dit profiel heeft hetzelfde doel als profiel 3 (ondersteuning bij regie en organisatie van het huishouden) maar vraagt om meer inzet om de resultaten te kunnen halen. Dit profiel is bruikbaar bij mensen die zelf het huishouden niet...

 • Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Midden						in Wognum

  Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren midden

  Met verwijzing van gemeente  

  De groep die een middelmatig inzet nodig heeft net meer ondersteuning nodig dan de voorgaande groep. Zij hebben meer sturing en begeleiding nodig om hun leven zelfstandig te kunnen leiden. Vooral bij burgers met cognitieve problemen...

 • Ondersteuning bij administratie en financiën midden						in Wognum

  Ondersteuning bij administratie en financiën midden

  Met verwijzing van gemeente  

  Dit betreft de groep waarbij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse administratie niet vanzelfsprekend is. De inwoner is afhankelijk van hulp. De communicatie gaat niet altijd...

 • Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden Profiel 6						in Wognum

  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden profiel 6

  Met verwijzing van gemeente  

  Dit profiel gaat uit van een situatie waarin het zwaar- en licht huishoudelijk werk en de wasverzorging overgenomen moet worden. Dit profiel kan worden ingezet als er een grote hulpvraag speelt wanneer er bijvoorbeeld als gevolg van...

 • Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Hoog						in Wognum

  Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren hoog

  Met verwijzing van gemeente  

  Deze zware vorm van ondersteuning wordt ingezet als de burger zowel op structuur en regievoering als op de praktische vaardigheden hulp nodig heeft. De ondersteuning is aan de orde bij mensen, die het risico lopen op opname in een...

 • Ondersteuning bij administratie en financiën Laag-Laag						in Wognum

  Ondersteuning bij administratie en financiën laag-laag

  Met verwijzing van gemeente  

  Als een inwoner lichte problemen heeft met de dagelijkse routine en met het uitvoeren van vooral complexere activiteiten wordt deze gradatie ingezet. Met enige stimulans en/of toezicht is hij in staat aankopen te doen en zijn geld te...

 • Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden Profiel 5						in Wognum

  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden profiel 5

  Met verwijzing van gemeente  

  Dit profiel is bedoeld voor zwaar ontregelde huishoudens, waarbij er geen grip (meer) is op het huishouden. Dit betekent dat zware ondersteuning bij regie en organisatie nodig is. Dit profiel kan ook worden ingezet als taken kunnen...

 • Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden Profiel 1						in Uden

  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden profiel 1

  Met verwijzing van gemeente  

  Dit is de laagste inzet. Dit profiel kan gebruikt worden voor huishoudens waarin voornamelijk het zware huishoudelijke werk en de wasverzorging moet worden overgenomen. De cliënt doet zelf het lichte werk en helpt ook mee bij het...

 • Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden profiel 2						in Uden

  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden profiel 2

  Met verwijzing van gemeente  

  Dit profiel gaat uit van een situatie waarbij het eerste profiel niet voldoet. De cliënt kan wel zelf de regie voeren, maar er moet, door bepaalde beperkingen van de cliënt, meer werk worden overgenomen. Zowel het zware als...

 • Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Laag						in Enschede

  Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren laag

  Met verwijzing van gemeente  

  4.1 Resultaatgebied 1: Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren...

 • Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden Profiel 3						in Uden

  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden profiel 3

  Met verwijzing van gemeente  

  Dit profiel past bij cliënten die zelf minder regie kunnen voeren en hulp nodig hebben bij de regie/organisatie van het huishouden. Bij dit profiel wordt ervan uitgegaan dat mensen zelf wel taken blijven doen of op een andere...

 • Gezinshuis						in Nijmegen

  Gezinshuis

  Met verwijzing  

  Een gezinshuis is gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn er voor Jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis...