Specialistische Jeugd GGZ
Wachtlijst:
2 weken
Locatie(s):
Nijmegen bekijk op kaart

Specialistische Jeugd GGZ

Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op de wensen en verwachtingen van de cliënt, terwijl professionele standaarden gewaarborgd zijn. Onze zorg is gericht op volledig herstel of verbetering in het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. In de behandeling van cliënten met psychische of psychiatrische problemen is een goede coördinatie van inzet van behandelingsmethodieken coördinatie is optimaal bij een parallelle inzet en terugkoppeling van bedoelde methodieken. Max Ernst GGZ streeft in haar behandeling en begeleiding van cliënten altijd naar een strakke routing vooraf. Hierbij worden de doelen in een tijdsperiode afgesproken. Daardoor is de cliënt verzekerd van een snelle en resultaatgerichte behandeling.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken, kiezen we samen de meest geschikte behandelvorm, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, mindfulness, mindful parenting, sociale vaardigheidstraining, ouderbegeleiding of medicatie. Maar het is ook belangrijk dat het klikt met de behandelaar die je kind begeleidt, dus ook daarin bieden we maatwerk.

We starten met een intakegesprek, een screening en onderzoek om de hulpvraag van je kind vast te stellen en het behandelplan te kunnen maken. Samen met de behandelaar kies je dan de meest geschikte behandelvorm (shared decision making) en stel je de doelen vast. Bij Max Ernst GGZ kun je hier later altijd nog van afwijken als de situatie daar om vraagt. Ook krijg je een inschatting van de duur van de behandeling om het resultaat te bereiken, en informatie over hoe het resultaat van de behandeling wordt gemeten. Zo heb je een duidelijk inzicht in wat je kind gaat doen en wat het aan het eind heeft bereikt


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Psychische gezondheid
Productcategorieën

Jeugd ambulant:

  • 54002: Specialistische jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
Soort aanbod Met verwijzing
Doelgroep:
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Taal Engels en Nederlands
Psychische klachten ADD, ADHD, Agressie, Angsten, Angststoornissen, Autisme (spectrumstoornis), Concentratie, Depressie, Depressieve stoornissen, Gedragsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Jeugd-GGZ, Leerproblemen, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Ontwikkelingsstoornissen, Onzekerheid, Opvoeding, Paniekaanvallen, Stemmingsstoornissen, Stress, Trauma en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Rustgelegenheid op locatie:

  • Nee

Openingstijden locatie:

  • Tijdens kantoortijden

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie
  • Thuis bij de zorgvrager
Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen

Locaties

Wil je informatie van de dienst Specialistische Jeugd GGZ? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Nijmegen
Stieltjesstraat 99
6511AK  Nijmegen
088-2701220
Bereikbaar: werkdagen

Max Ernst GGZ

Max Ernst GGZ is een landelijk opererende GGZ instelling voor zowel Basis als Specialistische GGZ. Max Ernst GGZ heeft 18 vestigingen verspreid over Nederland.

Bedrijfsprofiel