Intensieve ambulante hulpverlening
Locatie(s):
Nijmegen bekijk op kaart

Intensieve ambulante hulpverlening

Het doel van Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (IAG) is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate fysieke, psychische en affectieve omstandigheden voor de kinderen. Daarmee is de situatie ook voldoende veilig. Dit hoofddoel is uitgewerkt in drie subdoelen:
– de gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd;
– de ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot;
– het gezin heeft een sociaal netwerk en maakt daar gebruik van.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De hulp van Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (IAG) bestaat uit drie fasen:

  1. Startfase (4 tot 6 weken)

Hierin ligt de focus op het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren en ordenen van de problemen in het gezin met de gezinsleden en het gezamenlijk opstellen van doelen;

  1. Veranderingsfase (10 tot 14 weken)

In deze periode wordt in twee wekelijkse bezoeken van 1,5 tot 2 uur aan doelen gewerkt;

  1. Afbouw en afscheid (6 tot 8 weken)

De hulp is gericht op het vasthouden van wat gezinsleden hebben geleerd.

De gezinsbehandelaar IAG is gericht op het opbouwen van een goede werkrelatie en het aansluiten bij de motivatie van de gezinsleden. Tegelijkertijd heeft de gezinsbehandelaar voortdurend aandacht voor de veiligheid van de kinderen in het gezin.

De gezinsbehandelaar maakt gebruik van verschillende technieken, middelen en instrumenten afhankelijk van de analyse van de problemen, de gestelde doelen en de wensen van de gezinsleden. Deze middelen zijn in de methodiekhandleiding ingedeeld onder vijf noemers: oplossingsgerichte gespreksvoering, geven van psycho-educatie, leren van vaardigheden aan gezinsleden, gezinstherapeutische technieken en vergroten en benutten van het sociaal netwerk.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden en onderwijs
Productcategorieën

Jeugd ambulant:

  • 45A65: Ambulante Behandeling J&O J-LVG
Soort aanbod Met verwijzing
Doelgroep:
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Psychische klachten Gedragsproblematiek en Hechtingsproblematiek
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Verblijf op locatie
  • Thuis bij de zorgvrager
Gemeenten Berg en Dal, Druten en Mook en Middelaar

Locaties

Wil je informatie van de dienst Intensieve ambulante hulpverlening? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Nijmegen
Zellersacker 1003
6546HA  Nijmegen
0881991299
Bereikbaar: werkdagen

Pactum jeugd- en opvoedhulp

Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp bij opgroeien en opvoeden. Zodat ‘thuis’ voor iedereen weer veilig wordt én blijft. We zijn een echte netwerkorganisatie.

Bedrijfsprofiel