Dagbehandeling jeugdige
Locatie(s):
Ewijk en Nijmegen meer...

Dagbehandeling jeugdige

Driestroom heeft specifieke of specialistische expertise centra, waarbij de jeugdige geobserveerd en/ of gediagnosticeerd kan worden om meer zicht te krijgen op ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Methodiek is evidence based en gericht op het systeem. Er vindt altijd effectmeting plaats.

Dagbehandeling wordt ingezet vanuit een methodische en gestructureerde setting/ omgeving. Dagbehandeling kan plaatsvinden op locatie, buiten of na schooltijd, in een geïntegreerd aanbod samen met onderwijs of evt. in combinatie met kinderopvang.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden en onderwijs en Psychische gezondheid
Productcategorieën

Jeugd ambulant:

  • 41A03: Dagbehandeling jeugd (intersectoraal) inclusief vervoer
Soort aanbod Met verwijzing
Doelgroep:
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Lichamelijke klachten Verstandelijke beperking
Psychische klachten ADD, ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Concentratie, Gedragsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Ontwikkelingsstoornissen en Verstandelijke beperking
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie
Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen
Wijken Dukenburg, Hatert, Lindenholt, Nijmegen Centrum, Nijmegen Midden, Nijmegen Nieuw-West, Nijmegen Noord, Nijmegen Oost, Nijmegen Oud-West en Nijmegen Zuid

Locaties

Wil je informatie van de dienst Dagbehandeling jeugdige? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Ewijk
Den Elt 1f
6644EA  Ewijk
0481375555
Bereikbaar: werkdagen

Nijmegen
Dr. Kuyperstraat 2-4
6535TK  Nijmegen
 Beschrijving
0481-375555
Bereikbaar: werkdagen

Nijmegen
Vuurdoornstraat 19
6543TX  Nijmegen
0481-375555
Bereikbaar: werkdagen

Nijmegen
Danielsweg 42
6543RJ  Nijmegen
0481-375555
Bereikbaar: werkdagen

Nijmegen
Dorsvlegelstraat 19
6532AH  Nijmegen
0481-375555
Bereikbaar: werkdagen