Gezinshuis
Locatie(s):
Nijmegen bekijk op kaart

Gezinshuis

Een gezinshuis is gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn er voor Jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis geplaatst zijn en waarbij opvang in het netwerk of pleeggezin niet voldoende is. De problemen van Jeugdigen in gezinshuizen variëren sterk, maar zijn over het algemeen complex en meervoudig. Vaak is er sprake van problemen in het gezin van herkomst, zijn de Jeugdigen hierdoor onveilig gehecht en getraumatiseerd geraakt.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

In samenspraak met cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld. Dit plan wordt samen met de cliënt in uitvoering gebracht, geëvalueerd en bij gesteld.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid, Veiligheid in de thuissituatie en Wonen, opvang en logeren
Productcategorieën

Jeugd ambulant:

  • 43A10: Gezinshuis J&O begeleiding en behandeling

Productcodes Opgroeien in een gezinsachtige situatie:

  • 44A08: Gezinshuis Regulier
Soort aanpak Pleegzorg/gezinshuis
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking en Hechtingsproblematiek
Doelgroep:
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Bij de zorgaanbieder

Locaties

Wil je informatie van de dienst Gezinshuis? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Nijmegen
Tarweweg 1f
6534AM  Nijmegen
0481375555
Bereikbaar: werkdagen