Vergelijk 262 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Scheidingshulpverlening						in Nijmegen

  Scheidingshulpverlening

  Met verwijzing  

  Pactum biedt hulp aan ouders bij een complexe scheiding. Samen met ex-partners maken we afspraken over een goede omgang met elkaar en de kinderen. Als een echtscheiding gepaard gaat met hevige strijd en ruzies, kunnen kinderen hier de dupe...

 • Coördinator zorgsysteem						in Nijmegen

  Coördinator zorgsysteem

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt de profesional die ervoor zorgt dat iedereen, ook andere hulpverleners in de casus, doet wat is afgesproken met de cliënt, jeudige en de ouders en daar zelf ook -voor zover het zijn eigen discipline betreft- actief...

 • Verzorging of begeleiding						in Elst GLD

  Verzorging of begeleiding

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt ondersteuning / overnemen van zelfzorg bij jeudigen met een aandoening en/of beperking. Hierbij wordt tevens de jeugdige gestimuleerd om de activiteit zelf te doen of de jeugdige wordt de vaardigheid aangeleerd.

 • Begeleiding volwassene in groepsverband						in Nijmegen

  Begeleiding volwassene in groepsverband

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt inloopmogelijkheden, waarbij de cliënt met hun zorgvraag terecht kunnen. Veelal op basis van uurafspraken. Het aanbod is passend op het ontmoeten van de medemens.

 • Gevoel & Gedrag						in Lochem

  Gevoel & gedrag

  Met verwijzing  

  Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Misschien heb je wel wat naars meegemaakt, een scheiding, er is iemand overleden of word je gepest op school. Er zijn heel veel redenen waarom je je niet zo goed kunt voelen of zelfs afwijkend...

 • Individuele begeleiding volwassene						in Nijmegen

  Individuele begeleiding volwassene

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt individuele begeleiding aan gericht op: - ondersteunen bij de invulling van de dagstructuur - stabiliseren of handhaven van de situatie - Trainen en/of behouden van (praktische)vaardigheden in het dagelijks leven.

 • Basis GGZ Jeugd						in Nijmegen

  Basis ggz jeugd

  Met verwijzing  

  Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op de wensen en verwachtingen van de cliënt, terwijl...

  Wachtlijst
  2 weken
 • Dyslexiebehandelingen						in Lochem

  Dyslexiebehandelingen

  Met verwijzing  

  Door dyslexie is lezen en spellen moeilijker. In het brein van iemand met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking en/of interpretatie van letters en woorden anders verloopt dan normaal. In het dagelijkse leven is...

 • specialistische begeleiding individueel jeugdige						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding individueel jeugdige

  Met verwijzing  

  Wanneer reguliere begeleiding (02A03) niet afdoende is, heeft de Driestroom de mogelijkheid om specialistische begeleiding aan te bieden. Deze professional is gespecialiseerd in het methodisch trainen van vaardigheden.

 • Dagbehandeling jeugdige						in Nijmegen

  Dagbehandeling jeugdige

  Met verwijzing  

  Driestroom heeft specifieke of specialistische expertise centra, waarbij de jeugdige geobserveerd en/ of gediagnosticeerd kan worden om meer zicht te krijgen op ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige.

 • Specialistische GGZ						in Arnhem

  Specialistische ggz

  Met verwijzing  

  Specialistische GGZ; Melody PsyCare GGZ richt zich voornamelijk op het behandelen van kinderen en jeugdigen (en ook volwassenen) met ernstige en/of complexe hechtingsproblematiek.

  Productcode
  Angst 52587 t/m 52594 
 • Intensieve ambulante hulpverlening						in Nijmegen

  Intensieve ambulante hulpverlening

  Met verwijzing  

  Het doel van Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (IAG) is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate...

 • Specialistische begeleiding individueel volwassene						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding individueel volwassene

  Met verwijzing  

  Wanneer reguliere begeleiding (02A03) onvoldoende de vraag beantwoordt, heeft de Driestroom de mogelijkheid om specialistische begeleiding aan te bieden. Deze professional is gespecialiseerd in het methodisch trainen van vaardigheden.

 • Domus Beschermde Woonvorm voor verslaafde mensen						in Nijmegen

  Domus beschermde woonvorm voor verslaafde mensen

  Met verwijzing  

  Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat...

 • Ambulante behandeling (observatie & diagnostiek)						in Nijmegen

  Ambulante behandeling (observatie & diagnostiek)

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt individuele en/of gezinsgerichte behandeling, incl. observatie en diagnostiek aan gericht op het omgaan met gedrag voortkomend uit kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek.