Vergelijk 263 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Vervoer dagbesteding volwassene						in Nijmegen

  Vervoer dagbesteding volwassene

  Met verwijzing  

  Driestroom is in de mogelijkheid om vervoer te organiseren van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf. Dit alleen in samenspraak met Sociaalwijkteam en wanneer de mogelijkheden uit het sociale netwerk zijn uitgesloten. Dit...

 • Ambulant regulier WMO 18+ BOV Kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)						in Eindhoven

  Ambulant regulier wmo 18+ bov kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)

  Met verwijzing  

  Jan Arends begeleidt sinds 2010 met succes een divers palet aan cliënten. Mensen met enkelvoudige en meervoudige problematiek op het terrein van huisvesting, dagbesteding, financiën, huiselijke relaties, gezondheid en gedrag....

 • Kinder en jeugdpsychiatrie (Youz)						in Nijmegen

  Kinder en jeugdpsychiatrie (youz)

  Met verwijzing  

  Wij bieden voornamelijk specialistische ggz, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of een bevoegde instelling. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor een behandeling van hun problemen. Dit kan via...

 • dr. Leo Kannerhuis (expert in autisme spectrum stoornissen)						in Nijmegen

  Dr. leo kannerhuis (expert in autisme spectrum stoornissen)

  Met verwijzing  

  Voor jongeren met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen tot en met 23 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en problemen hebben op school, thuis of in hun sociale omgeving én waarbij eerdere behandeling niet...

 • Volwassene Dagbesteding						in Nijmegen

  Volwassene dagbesteding

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt dagbesteding/ dagactiviteiten aan, zowel individueel als in groepsverband. Dagactiviteiten zijn gericht op; - Behouden en/of ontwikkelen van de zelfredzaamheid, - Bevorderen van de eigen regie, - Creëren en/of...

 • Intensieve ambulante hulpverlening						in Nijmegen

  Intensieve ambulante hulpverlening

  Met verwijzing  

  Het doel van Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (IAG) is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate...

 • Dyslexiebehandelingen						in Lochem

  Dyslexiebehandelingen

  Met verwijzing  

  Door dyslexie is lezen en spellen moeilijker. In het brein van iemand met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking en/of interpretatie van letters en woorden anders verloopt dan normaal. In het dagelijkse leven is...

 • Gezinshuis						in Nijmegen

  Gezinshuis

  Met verwijzing  

  Een gezinshuis is gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn er voor Jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis...

 • Scheidingshulpverlening						in Nijmegen

  Scheidingshulpverlening

  Met verwijzing  

  Pactum biedt hulp aan ouders bij een complexe scheiding. Samen met ex-partners maken we afspraken over een goede omgang met elkaar en de kinderen. Als een echtscheiding gepaard gaat met hevige strijd en ruzies, kunnen kinderen hier de dupe...

 • Interculturele jeugdpsychiatrie (i-psy)						in Nijmegen

  Interculturele jeugdpsychiatrie (i-psy)

  Met verwijzing  

  i-psy Kind, Jeugd en Gezin is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Wij helpen u en uw kind omgaan met cultuursensitieve problemen. nWe behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar bij psychische problemen zoals AD(H)D,...

 • Volwassen Psychiatrie (PsyQ)						in Nijmegen

  Volwassen psychiatrie (psyq)

  Met verwijzing  

  Onze vestiging is vooruitstrevend en heeft als doel om nog beter aan te sluiten bij uw wensen en mee te gaan met de tijd en de ontwikkelingen in onze samenleving. Wij maken gebruik van apps, beeldbellen en de nieuwste technologieën om...

 • specialistische begeleiding individueel jeugdige						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding individueel jeugdige

  Met verwijzing  

  Wanneer reguliere begeleiding (02A03) niet afdoende is, heeft de Driestroom de mogelijkheid om specialistische begeleiding aan te bieden. Deze professional is gespecialiseerd in het methodisch trainen van vaardigheden.

 • Specialistische begeleiding individueel volwassene						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding individueel volwassene

  Met verwijzing  

  Wanneer reguliere begeleiding (02A03) onvoldoende de vraag beantwoordt, heeft de Driestroom de mogelijkheid om specialistische begeleiding aan te bieden. Deze professional is gespecialiseerd in het methodisch trainen van vaardigheden.

 • Specialistische GGZ						in Arnhem

  Specialistische ggz

  Met verwijzing  

  Specialistische GGZ; Melody PsyCare GGZ richt zich voornamelijk op het behandelen van kinderen en jeugdigen (en ook volwassenen) met ernstige en/of complexe hechtingsproblematiek.

  Productcode
  Angst 52587 t/m 52594 
 • Gevoel & Gedrag						in Lochem

  Gevoel & gedrag

  Met verwijzing  

  Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Misschien heb je wel wat naars meegemaakt, een scheiding, er is iemand overleden of word je gepest op school. Er zijn heel veel redenen waarom je je niet zo goed kunt voelen of zelfs afwijkend...