Vergelijk 262 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Ambulant regulier WMO 18+ BOV Kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)						in Eindhoven

  Ambulant regulier wmo 18+ bov kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)

  Met verwijzing  

  Jan Arends begeleidt sinds 2010 met succes een divers palet aan cliënten. Mensen met enkelvoudige en meervoudige problematiek op het terrein van huisvesting, dagbesteding, financiën, huiselijke relaties, gezondheid en gedrag....

 • Vervoer dagbesteding volwassene						in Nijmegen

  Vervoer dagbesteding volwassene

  Met verwijzing  

  Driestroom is in de mogelijkheid om vervoer te organiseren van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf. Dit alleen in samenspraak met Sociaalwijkteam en wanneer de mogelijkheden uit het sociale netwerk zijn uitgesloten. Dit...

 • specialistische begeleiding individueel jeugdige						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding individueel jeugdige

  Met verwijzing  

  Wanneer reguliere begeleiding (02A03) niet afdoende is, heeft de Driestroom de mogelijkheid om specialistische begeleiding aan te bieden. Deze professional is gespecialiseerd in het methodisch trainen van vaardigheden.

 • Coördinator zorgsysteem						in Nijmegen

  Coördinator zorgsysteem

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt de profesional die ervoor zorgt dat iedereen, ook andere hulpverleners in de casus, doet wat is afgesproken met de cliënt, jeudige en de ouders en daar zelf ook -voor zover het zijn eigen discipline betreft- actief...

 • Specialistische Jeugd GGZ						in Nijmegen

  Specialistische jeugd ggz

  Met verwijzing  

  Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op de wensen en verwachtingen van de cliënt, terwijl...

  Wachtlijst
  2 weken
 • Domus Beschermde Woonvorm voor verslaafde mensen						in Nijmegen

  Domus beschermde woonvorm voor verslaafde mensen

  Met verwijzing  

  Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat...

 • Individuele begeleiding jeugdige						in Elst GLD

  Individuele begeleiding jeugdige

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt individuele begeleiding aan gericht op: - activering en aanbrengen dagstructuur - stabiliseren of handhaven van de situatie - inslijpen/ toepassen/ oefenen en behouden van (praktische)vaardigheden in het dagelijks leven...

 • Gezinshuis						in Nijmegen

  Gezinshuis

  Met verwijzing  

  Een gezinshuis is gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn er voor Jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis...

 • Verzorging of begeleiding						in Elst GLD

  Verzorging of begeleiding

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt ondersteuning / overnemen van zelfzorg bij jeudigen met een aandoening en/of beperking. Hierbij wordt tevens de jeugdige gestimuleerd om de activiteit zelf te doen of de jeugdige wordt de vaardigheid aangeleerd.

 • Specialistische begeleiding individueel volwassene						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding individueel volwassene

  Met verwijzing  

  Wanneer reguliere begeleiding (02A03) onvoldoende de vraag beantwoordt, heeft de Driestroom de mogelijkheid om specialistische begeleiding aan te bieden. Deze professional is gespecialiseerd in het methodisch trainen van vaardigheden.

 • Volwassene Dagbesteding						in Nijmegen

  Volwassene dagbesteding

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt dagbesteding/ dagactiviteiten aan, zowel individueel als in groepsverband. Dagactiviteiten zijn gericht op; - Behouden en/of ontwikkelen van de zelfredzaamheid, - Bevorderen van de eigen regie, - Creëren en/of...

 • Intensieve ambulante hulpverlening						in Nijmegen

  Intensieve ambulante hulpverlening

  Met verwijzing  

  Het doel van Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (IAG) is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate...

 • Gevoel & Gedrag						in Lochem

  Gevoel & gedrag

  Met verwijzing  

  Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Misschien heb je wel wat naars meegemaakt, een scheiding, er is iemand overleden of word je gepest op school. Er zijn heel veel redenen waarom je je niet zo goed kunt voelen of zelfs afwijkend...

 • Specialistische GGZ						in Arnhem

  Specialistische ggz

  Met verwijzing  

  Specialistische GGZ; Melody PsyCare GGZ richt zich voornamelijk op het behandelen van kinderen en jeugdigen (en ook volwassenen) met ernstige en/of complexe hechtingsproblematiek.

  Productcode
  Angst 52587 t/m 52594 
 • Dyslexiebehandelingen						in Lochem

  Dyslexiebehandelingen

  Met verwijzing  

  Door dyslexie is lezen en spellen moeilijker. In het brein van iemand met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking en/of interpretatie van letters en woorden anders verloopt dan normaal. In het dagelijkse leven is...