Vergelijk 262 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Gezinshuis						in Nijmegen

  Gezinshuis

  Met verwijzing  

  Een gezinshuis is gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn er voor Jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis...

 • Ambulante behandeling (observatie & diagnostiek)						in Nijmegen

  Ambulante behandeling (observatie & diagnostiek)

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt individuele en/of gezinsgerichte behandeling, incl. observatie en diagnostiek aan gericht op het omgaan met gedrag voortkomend uit kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek.

 • Ambulant regulier WMO 18+ BOV Kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)						in Eindhoven

  Ambulant regulier wmo 18+ bov kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)

  Met verwijzing  

  Jan Arends begeleidt sinds 2010 met succes een divers palet aan cliënten. Mensen met enkelvoudige en meervoudige problematiek op het terrein van huisvesting, dagbesteding, financiën, huiselijke relaties, gezondheid en gedrag....

 • Dagbehandeling jeugdige						in Nijmegen

  Dagbehandeling jeugdige

  Met verwijzing  

  Driestroom heeft specifieke of specialistische expertise centra, waarbij de jeugdige geobserveerd en/ of gediagnosticeerd kan worden om meer zicht te krijgen op ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige.

 • Verzorging of begeleiding						in Elst GLD

  Verzorging of begeleiding

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt ondersteuning / overnemen van zelfzorg bij jeudigen met een aandoening en/of beperking. Hierbij wordt tevens de jeugdige gestimuleerd om de activiteit zelf te doen of de jeugdige wordt de vaardigheid aangeleerd.

 • Specialistische GGZ						in Arnhem

  Specialistische ggz

  Met verwijzing  

  Specialistische GGZ; Melody PsyCare GGZ richt zich voornamelijk op het behandelen van kinderen en jeugdigen (en ook volwassenen) met ernstige en/of complexe hechtingsproblematiek.

  Productcode
  Angst 52587 t/m 52594 
 • dagbesteding groep - stabiliseren en overnemen						in Heelweg

  Dagbesteding groep - stabiliseren en overnemen

  Met verwijzing  

  Dagbesteding ten behoeve van structuur, het ontdekken en uitbouwen van je eigen kwaliteit(en), en toewerken naar een werkplek al dan niet betaald in de maatschappij

  Productcode
  07A13 Begeleiding groep stabiliseren en overnemen
 • ambulante begeleiding, gezinstraining, coaching						in Arnhem

  Ambulante begeleiding, gezinstraining, coaching

  Met verwijzing  

  Van belang biedt ambulante begeleiding en coaching aan jongeren, jong volwassenen en hun omgeving. Ook het gehele gezin kan voor gezamenlijke begeleiding terecht bij van belang, middels het volgen van onze training voor het gehele gezin....

  Productcode
  02A12 Begeleiding individueel stabiliseren en overnemen plus
 • Ambulante begeleiding						in Apeldoorn

  Ambulante begeleiding

  Met verwijzing  

  Wij begeleiden mensen met uiteenlopende psychiatrische of psychosociale begeleidingsvragen. Dit kan ook bij u thuis. Begeleiding bij u thuis - ook wel ambulante begeleiding genoemd - bieden wij onder andere in de gemeenten Apeldoorn,...

 • Beschermd Wonen 24-uurs locatie						in Brummen

  Beschermd wonen 24-uurs locatie

  Met verwijzing  

  Wonen op een plek waar je je veilig en thuis voelt, is belangrijk voor iedereen. Maar als je verstandelijk beperkt of psychisch kwetsbaar bent, is een eigen plek creëren misschien wel moeilijk. Als je moeite hebt met zelfstandig wonen kun...

  Productcode
  15A11 Beschermd ontwikkelen
 • ondersteuning thuis						in Doetinchem

  Ondersteuning thuis

  Met verwijzing  

  We bieden ondersteuning thuis op het gebied van algemene dagelijkse werkzaamheden, zoals het omgaan met collega’s of op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld het maken van een schoonmaakschema. Maar denk ook aan het...

 • Begeleiding						in Apeldoorn

  Begeleiding

  Met verwijzing  

  De begeleiding die wij bieden bestaat uit kind-begeleiding, ouder-begeleiding en begeleidingsweekenden voor het kind. Het belangrijkste is dat jij en jouw kind zo gewoon mogelijk samen kunnen leven, in je eigen gezin en omgeving. Samen...

  Productcode
  45A09 Begeleiding individueel overnemen plus
 • 02431 ondersteuning thuis - coachen						in Lochem

  02431 ondersteuning thuis - coachen

  Met verwijzing  

  Begeleiding / ondersteuning in de thuissituatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel • Leren omgaan met veranderde emoties. • Informatie geven over de eigen mogelijkheden en beperkingen. • Begeleiden bij het leren...

  Productcode
  02431 Ondersteuning thuis coachen
 • Zorg binnen onderwijs						in Arnhem

  Zorg binnen onderwijs

  Met verwijzing  

  Merk je als ouder dat je kind problemen heeft om mee te komen op school? Of geeft de leerkracht dit signaal? Wij bieden binnen het onderwijs extra ondersteuning. We werken samen met het kind aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele...

  Productcode
  45A08 Begeleiding individueel overnemen
 • Generalistische basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ)						in Doetinchem

  Generalistische basis ggz (bggz) en specialistische ggz (sggz)

  Met verwijzing  

  Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg bij onder andere depressies, burn-outs, autisme, AD(H)D, PTSS,...

  Productcode
  51A03 Generalistische basis GGZ intensief