Vergelijk 263 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Domus Beschermde Woonvorm voor verslaafde mensen						in Nijmegen

  Domus beschermde woonvorm voor verslaafde mensen

  Met verwijzing  

  Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat...

 • Begeleiding volwassene in groepsverband						in Nijmegen

  Begeleiding volwassene in groepsverband

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt inloopmogelijkheden, waarbij de cliënt met hun zorgvraag terecht kunnen. Veelal op basis van uurafspraken. Het aanbod is passend op het ontmoeten van de medemens.

 • Coördinator zorgsysteem						in Nijmegen

  Coördinator zorgsysteem

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt de profesional die ervoor zorgt dat iedereen, ook andere hulpverleners in de casus, doet wat is afgesproken met de cliënt, jeudige en de ouders en daar zelf ook -voor zover het zijn eigen discipline betreft- actief...

 • Ambulante behandeling (observatie & diagnostiek)						in Nijmegen

  Ambulante behandeling (observatie & diagnostiek)

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt individuele en/of gezinsgerichte behandeling, incl. observatie en diagnostiek aan gericht op het omgaan met gedrag voortkomend uit kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek.

 • Individuele begeleiding volwassene						in Nijmegen

  Individuele begeleiding volwassene

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt individuele begeleiding aan gericht op: - ondersteunen bij de invulling van de dagstructuur - stabiliseren of handhaven van de situatie - Trainen en/of behouden van (praktische)vaardigheden in het dagelijks leven.

 • Vervoer dagbesteding jeugdige						in Nijmegen

  Vervoer dagbesteding jeugdige

  Met verwijzing  

  Driestroom is in de mogelijkheid om vervoer te organiseren van en naar dagbehandeling Dit alleen in samenspraak met Sociaalwijkteam en wanneer de mogelijkheden uit het sociale netwerk zijn uitgesloten. Dit product kan dan ook alleen...

 • Verzorging of begeleiding						in Elst GLD

  Verzorging of begeleiding

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt ondersteuning / overnemen van zelfzorg bij jeudigen met een aandoening en/of beperking. Hierbij wordt tevens de jeugdige gestimuleerd om de activiteit zelf te doen of de jeugdige wordt de vaardigheid aangeleerd.

 • Basis GGZ Jeugd						in Nijmegen

  Basis ggz jeugd

  Met verwijzing  

  Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op de wensen en verwachtingen van de cliënt, terwijl...

  Wachtlijst
  2 weken
 • Individuele begeleiding jeugdige						in Elst GLD

  Individuele begeleiding jeugdige

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt individuele begeleiding aan gericht op: - activering en aanbrengen dagstructuur - stabiliseren of handhaven van de situatie - inslijpen/ toepassen/ oefenen en behouden van (praktische)vaardigheden in het dagelijks leven...

 • Dagbehandeling jeugdige						in Nijmegen

  Dagbehandeling jeugdige

  Met verwijzing  

  Driestroom heeft specifieke of specialistische expertise centra, waarbij de jeugdige geobserveerd en/ of gediagnosticeerd kan worden om meer zicht te krijgen op ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige.

 • dagbesteding in groep						in Zelhem

  Dagbesteding in groep

  Met verwijzing  

  Bij ons kunt u terecht als u dagbesteding zoekt en graag omgaat met dieren of contact wil met andere mensen. Het is geen produktie bedrijf en er moet niets. Wel kijken wij naar de mogelijkheden die er zijn om zo een prettige daginvulling...

  Productcode
  44A09 Logeren Jeugd
 • dagbesteding						in Toldijk

  Dagbesteding

  Met verwijzing  

  We doen activiteiten die bij de boerderij horen: dieren voeren, hokken schoonmaken, tuinwerkzaamheden, bakken, koken, activiteiten tbv de recreatie, schoonmaken, opruimen, de was.

 • Begeleiding individueel stabiliseren en overnemen plus						in Doetinchem

  Begeleiding individueel stabiliseren en overnemen plus

  Met verwijzing  

  Aanvullend op "begeleiden individueel stabiliseren en overnemen" geldt dat bij begeleiden individueel stabiliseren overnemen plus het altijd gaat om een meervoudige complexe (gezins-) problematiek.

  Productcode
  02A12 Begeleiding individueel stabiliseren en overnemen plus
 • Ambulante begeleiding						in Wehl

  Ambulante begeleiding

  Met verwijzing  

  Heb je een hulpvraag en behoefte aan begeleiding? Ambulante begeleiding houdt in dat de ondersteuning en/of begeleiding plaatsvindt in de eigen omgeving van het kind. Hierbij staan de hulpvragen van het kind en het gezin centraal....

  Productcode
  45A08 Begeleiding individueel overnemen
 • ondersteuning thuis						in Doetinchem

  Ondersteuning thuis

  Met verwijzing  

  We bieden ondersteuning thuis op het gebied van algemene dagelijkse werkzaamheden, zoals het omgaan met collega’s of op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld het maken van een schoonmaakschema. Maar denk ook aan het...