Vergelijk 263 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • dagbesteding dementie,						in Loerbeek

  Dagbesteding dementie,

  Met verwijzing  

  Actieve mensen met dementie zijn voor ons mensen die graag in de maatschappij willen blijven staan, met de daarbij behorende sociale contacten en daginvulling. Wij kiezen ervoor ons niet te focussen op dementiële problemen. We gaan...

  Productcode
  07432 Ondersteuning buitenshuis dagbesteding overnemen
 • Wonen: Terlaakstraat						in Didam

  Wonen: terlaakstraat

  Met verwijzing  

  Op de Terlaakstraat wonen in totaal tien bewoners, onderverdeeld in 2 groepen. Terlaakstraat boven en Terlaakstraat beneden. Op beide groepen staat één begeleider.

  Productcode
  04A01 Logeren WMO
 • Dagbesteding						in Hengelo GLD

  Dagbesteding

  Met verwijzing  

  Bij MAROPE ga je als bosbouwer, hovenier, landschapsbeheerder, timmerman boer of in een ander vakgebied aan het werk. Leren in kleine groepjes is belangrijker dan het tempo. Met plezier, op je eigen niveau en in je eigen tempo werken is...

  Productcode
  07A15 Begeleiding groep ontwikkelen plus
 • ondersteuning leerkrachten bij lesgeven kinderen met leer- en gedragsproblemen (Passend Docentschap)						in Groenlo

  Ondersteuning leerkrachten bij lesgeven kinderen met leer- en gedragsproblemen (passend docentschap)

  Met verwijzing  

  Het project Passend Docentschap streeft er naar om voor elke leerling optimaal gebruik te maken van het onderwijs met alle ondersteuning die daarbij hoort, zodat eerder genoemde ambitie voor zoveel mogelijk leerlingen gerealiseerd kan...

 • Zij aan zij doet onderzoek en biedt begeleiding bij gedragsproblemen.						in Doetinchem

  Zij aan zij doet onderzoek en biedt begeleiding bij gedragsproblemen.

  Met verwijzing  

  Wij baseren ons op de mogelijkheden van elk kind en werken oplossingsgericht. U kunt bij ons terecht bij gedragsproblemen: - emotieregulatie/agressieregulatie - angsten - AD(H)D/ASS - pesten - sociale vaardigheden

  Productcode
  45A68 Begeleiding individueel overnemen plus
 • Opvoedondersteuning						in Arnhem

  Opvoedondersteuning

  Met verwijzing  

  Opvoedondersteuning Tugra Zorg & Welzijn helpt bij de opvoeding en de ontwikkeling van niet-westerse jeugdige(n) en het gezin. Wij stemmen af op de hulpvraag van de zorgvrager i.o.m. de verwijzer, zo nodig. Onze hulpverleners zijn erop...

  Productcode
  45A08 Begeleiding individueel overnemen
 • dagbesteding op zorgboerderij / stalhouderij						in Didam

  Dagbesteding op zorgboerderij / stalhouderij

  Met verwijzing  

  Stichting Belfjor is een kleinschalige zorgboerderij / stalhouderij gevestigd in Loil, gemeente Montferland. Het doel van de stichting is het bieden van dagbesteding aan kwetsbare kinderen en jong volwassenen met een beperking. Wij bieden...

  Productcode
  07432 Ondersteuning buitenshuis dagbesteding overnemen
 • Ouderbegeleiding						in Doetinchem

  Ouderbegeleiding

  Met verwijzing  

  Soms weet je je even geen raad meer in de opvoeding van je kind en kunnen wij je helpen met het beantwoorden van je vragen en het zoeken naar oplossingen. Ouderbegeleiding kan zelfstandig plaatsvinden, maar ook in combinatie met een...

  Productcode
  45A66 Begeleiding individueel overnemen
 • Jobcoaching						in Terborg

  Jobcoaching

  Met verwijzing  

  Jobcoaching Jobcoaching is mogelijk voor mensen die door een beperking baat hebben bij extra begeleiding en ondersteuning op het werk. iQ Coaches heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met een autismespectrum stoornis,zoals...

  Productcode
  02A06 Begeleiding individueel ontwikkelen
 • Ambulant specialistische jeugdhulp						in Zutphen

  Ambulant specialistische jeugdhulp

  Met verwijzing  

  PJG biedt specialistische ambulante hulpverlening aan gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. We kijken naar hulp op het gebied van opvoeding, maar kunnen ook hulp bieden bij andere levensgebieden zoals huisvesting,...

  Productcode
  45A09 Begeleiding individueel overnemen plus
 • Klinische behandeling van ernstige, complexe gedragsproblemen, - stoornissen en verslavingen						in Eindhoven

  Klinische behandeling van ernstige, complexe gedragsproblemen, - stoornissen en verslavingen

  Met verwijzing  

  Yes We Can Clinics behandelt jaarlijks 600 jongeren van 13 t/m 23 jaar met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de jongeren (fellows) die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg volledig...

  Productcode
  Aandachtstekort- en gedrag 52519 t/m 52526 
 • Dagbesteding						in Doetinchem

  Dagbesteding

  Met verwijzing  

  Door beperkingen kan een situatie ontstaan waarbij iemand niet (meer) in staat is voor een zinvolle dagbesteding te zorgen. Hierdoor kan men in een sociaal isolement terecht komen of kunnen psychosociale problemen ontstaan of verergeren....

  Productcode
  07A12 Begeleiding groep stabiliseren en helpen bij
 • Thuiszorg De Gouden Leeuw Groep						in Silvolde

  Thuiszorg de gouden leeuw groep

  Met verwijzing  

  De thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep biedt u vele mogelijkheden: zowel zorg aan huis als dicht bij de eigen woonomgeving. Daardoor kunnen we tegemoet komen aan de veelzijdige zorgvraag in de regio. Thuis met uw eigen spullen, het leven op...

  Productcode
  02429 Ondersteuning thuis overnemen
 • Maatschap MCE Zorg						in Doetinchem

  Maatschap mce zorg

  Met verwijzing  

  MCE Zorg biedt hulp aan aan huis aan jongeren met een beperking die zelfstandig wonen of nog bij de ouders thuis wonen. We zijn er ook voor jongeren die aangemeld zijn bij een van onze woonlocaties maar nog moeten wachten op een plek.

  Productcode
  15A10 Beschut
 • Beschermd wonen						in Silvolde

  Beschermd wonen

  Met verwijzing  

  Beschermd wonen 15A10, 15A11 en 15A12 Persoonlijke en volwaardige woonruimte Net zoals bij de meeste andere Beschermd Woonvoorzieningen hanteert Woonzorgnet de herstelbenadering als richtinggevend kader voor de dienstverlening. Alleen...