Vergelijk 262 diensten in het sociaal domein

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Levensbrede begeleiding						in Terborg

  Levensbrede begeleiding

  Met verwijzing  

  Levenscoaching Mensen met een diagnoses zoals autisme of ADHD lopen vaak op meerdere gebieden binnen hun leven tegen problemen aan. Enkele algemene voorbeelden: Er kan sprake zijn van misverstanden, ruzie, conflict of overbelasting. Dat...

  Productcode
  02A06 Begeleiding individueel ontwikkelen
 • Generalistische Basis GGZ (behandeling middel)						in Eefde

  Generalistische basis ggz (behandeling middel)

  Met verwijzing  

  Bij onze praktijk worden kinderen en jongeren om heel verschillende redenen aangemeld. Wij hebben ons in het bijzonder gespecialiseerd in de behandeling van angst, dwang, trauma en stemmingsklachten. Wij bieden hulp vanuit de...

  Productcode
  51A01 Generalistische basis GGZ middel
 • Gezinscoach voor jongeren						in Zutphen

  Gezinscoach voor jongeren

  Met verwijzing  

  Soms heb je wel eens momenten dat het niet zo lekker gaat. Het kan dan helpen om met iemand te praten. De gezinscoaches van PJG willen en kunnen echt iets voor jou betekenen. Zij gaan samen met jou in gesprek en gaan samen bekijken hoe jij...

  Productcode
  45A09 Begeleiding individueel overnemen plus
 • Wonen: Isidorusstraat						in Wehl

  Wonen: isidorusstraat

  Met verwijzing  

  Bij de Isidorusstraat wonen acht bewoners. Momenteel zijn de bewoners in de leeftijd van 21 tot 34 jaar. De bewoners zijn vrij zelfstandig. Kunnen prima (verbaal) aangeven wat de bedoeling is.

  Productcode
  04A01 Logeren WMO
 • dagbesteding in groep						in Zelhem

  Dagbesteding in groep

  Met verwijzing  

  Bij ons kunt u terecht als u dagbesteding zoekt en graag omgaat met dieren of contact wil met andere mensen. Het is geen produktie bedrijf en er moet niets. Wel kijken wij naar de mogelijkheden die er zijn om zo een prettige daginvulling...

  Productcode
  44A09 Logeren Jeugd
 • ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen van jongeren						in Groenlo

  Ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen van jongeren

  Met verwijzing  

  Zorgpunt Rikkerink biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen en hun omgeving. De wisselwerking tussen school- en thuissituatie staat centraal. De begeleiding kan zowel plaatsvinden op school, thuis maar...

  Productcode
  02A12 Begeleiding individueel stabiliseren en overnemen plus
 • Begeleiding						in Silvolde

  Begeleiding

  Met verwijzing  

  Begeleiding 02A06, 02A07 en 02A08 Herstel ondersteunende dienstverlening De begeleiding is gericht op het creëren van een prettig en uitnodigend leefklimaat dat de bewoner bescherming en veiligheid verschaft. Vanuit zo'n basis kunnen...

 • Jeugdhulp Ambulant						in Doetinchem

  Jeugdhulp ambulant

  Met verwijzing  

  Jongeren zijn extra kwetsbaar voor gedragsproblematiek. Kwetsbare jongeren die door beperkingen, verstoorde gezinssituaties en gedragsproblemen vastlopen in de samenleving, kunnen met ondersteuning toch aan een betere toekomst werken....

  Productcode
  45A08 Begeleiding individueel overnemen
 • Diagnostiek						in Drempt

  Diagnostiek

  Met verwijzing  

  Onderzoek kan worden ingezet om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind maar ook om verklaringen te vinden voor de gedragsuitingen of de leerproblemen van uw kind. Er kan onderzoek gedaan worden naar: •intelligentie...

  Productcode
  51A03 Generalistische basis GGZ intensief
 • Diagnostisch onderzoek						in Doetinchem

  Diagnostisch onderzoek

  Met verwijzing  

  Achter de zorgen die je je maakt ligt soms de vraag "wat is er aan de hand met mijn kind?" Diagnostisch onderzoek kan de oorzaak van het gedrag van je kind voor een deel vaak verklaren. Betrokken volwassenen vullen vragenlijsten in, hebben...

  Productcode
  45A68 Begeleiding individueel overnemen plus
 • Maatschap MCE Zorg						in Doetinchem

  Maatschap mce zorg

  Met verwijzing  

  MCE Zorg biedt hulp aan aan huis aan jongeren met een beperking die zelfstandig wonen of nog bij de ouders thuis wonen. We zijn er ook voor jongeren die aangemeld zijn bij een van onze woonlocaties maar nog moeten wachten op een plek.

  Productcode
  15A10 Beschut
 • Cliëntprofiel Welbevinden enkelvoudig						in Uden

  Cliëntprofiel welbevinden enkelvoudig

  Met verwijzing  

  Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening voor de inwoner en langer thuis wonen mogelijk maken

 • Dagbesteding Groep						in Doetinchem

  Dagbesteding groep

  Met verwijzing  

  Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Met een nuttige daginvulling kun je structuur aanbrengen in je leven en leren meedoen. Op onze dagbestedingslocatie in Doetinchem kun je onder vakkundige begeleiding creatief werken of...

  Productcode
  07A12 Begeleiding groep stabiliseren en helpen bij
 • Individuele begeleiding						in Doetinchem

  Individuele begeleiding

  Met verwijzing  

  Bij individuele begeleiding voert de orthopedagoog individuele gesprekken met uw kind, eventueel in combinatie met oudergesprekken. In het begin ligt de focus meestal op het achterhalen van de oorzaak van het probleem. Vanaf het eerste...

  Productcode
  45A66 Begeleiding individueel overnemen
 • Dagbesteding (licht 07A11)						in Silvolde

  Dagbesteding (licht 07a11)

  Met verwijzing  

  Je kunt bij ons terecht met een beschikking voor dagbesteding met codes 07A11, 07A12 en 07A13. Afhankelijk van de beschikking wordt er ingezet op stabilisatie of ontwikkeling. Samen met de deelnemer gaan we op zoek naar een zinvolle...

  Productcode
  07A11 Begeleiding groep ontwikkelen