Vergelijk 181 organisaties

Deze website brengt het gecontracteerde zorgaanbod overzichtelijk in beeld. Steunwijzer is nu vooral bedoeld voor medewerkers van gemeente Doetinchem. Nog niet alle organisaties en diensten staan op de website. Voor vragen of opmerkingen over Steunwijzer kunt u terecht bij Dennis Berendsen (d.berendsen@doetinchem.nl).

 • Elver						in Wehl

  Elver in Wehl

  Met verwijzing 

  Elver is expert in de begeleiding en behandeling van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en voor mensen met een complexe zorgvraag.

  Productcodes:
  07A11 Begeleiding groep ontwikkelen, 45A68 Begeleiding individueel overnemen plus en 04A01 Logeren WMO...
  Vestigingen:
  32
 • Stichting de Driestroom						in Elst GLD

  Stichting de Driestroom in Elst GLD

  Met verwijzing 

  Bij Driestroom mag, kan en leert iedereen leven met zijn beperking. Driestroom biedt zorg voor diverse doelgroepen met specifieke problemen.

  Vestigingen:
  39
 • Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé						in Lichtenvoorde

  Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Lichtenvoorde

  Met verwijzing 

  Specialismen Verpleeghuiszorg, Thuiszorg, Geestelijke verzorging, Wonen met zorg (Huurwoningen), Dagcentra / Dagactiviteiten, Maaltijd voorziening, Logopedie en Fysio- en ergotherapie

  Productcodes:
  15A12 Beschermd stabiliseren
  Vestigingen:
  36
 • Hét Kindzorgcentrum Educto						in Doetinchem

  Hét Kindzorgcentrum Educto in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Hét Kindzorgcentrum Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en meer/hoogbegaafdheid....

  Vestigingen:
  14
 • Stichting Zozijn Zorg						in Doetinchem

  Stichting Zozijn Zorg in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Zozijn is een professionele dienstverlener voor: kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem, volwassenen, kinderen en jeugdigen met Niet Aangeboren Hersenletsel en voor volwassenen met een verstandelijke beperking....

  Productcodes:
  07A11 Begeleiding groep ontwikkelen
  Vestigingen:
  12
 • Pluryn						in Doetinchem

  Pluryn in Doetinchem

  Met verwijzing 

  We zijn er voor mensen met een complexe zorgvraag, zoals een verstandelijke beperking, LVB, autisme, gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek, verslaving en niet-aangeboren hersenletsel....

  Productcodes:
  43A55 3lvg inclusief dagbesteding toegelaten voor behandeling
  Vestigingen:
  12
 • Stichting Sensire						in Doetinchem

  Stichting Sensire in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht voor een compleet pakket aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Tel: uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Internet:

  Vestigingen:
  8
 • Estinea						in Doetinchem

  Estinea in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Estinea ondersteunt zowel mensen met een verstandelijke beperking, als mensen een lichamelijke beperking, niet-aangeboren herenletsel, autisme, gedragsproblematiek, ouderen en kinderen....

  Vestigingen:
  7
 • Opvang Uniek						in Wehl

  Opvang Uniek in Wehl

  Met verwijzing 

  Opvang Uniek is een kleinschalige organisatie die verschillende vormen van passende zorg en begeleiding biedt voor het unieke, individuele kind, de jongere, de (jong)volwassene en het gezin.

  Productcodes:
  44A09 Logeren Jeugd, 41A23 Begeleiding groep Ontwikkelen, 45A08 Begeleiding individueel overnemen en 45A09 Begeleiding individueel overnemen plus...
  Vestigingen:
  5
 • St. Markenheem centra voor zorg en dienstverlening						in Doetinchem

  St. Markenheem centra voor zorg en dienstverlening in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, (huishoudelijke) zorg en verpleging thuis aan ouderen in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst....

  Productcodes:
  01428 Ondersteuning thuis schoon huis en 07432 Ondersteuning buitenshuis dagbesteding overnemen
  Vestigingen:
  4
 • WorkMate Company						in Doetinchem

  WorkMate Company in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Ben je op zoek naar professionele (ambulante) begeleiding, een goed leerwerktraject, een diploma waarmee je verder kunt of een uitdagende dagbesteding? Dan ben je bij ons met een team van 20 professionals aan het goede adres....

  Productcodes:
  40A03 Persoonlijke verzorging ontwikkelen, 02A06 Begeleiding individueel ontwikkelen en 41A23 Begeleiding groep Ontwikkelen
  Vestigingen:
  4
 • Zorggroep Achterhoek						in Doetinchem

  Zorggroep Achterhoek in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Zorggroep Achterhoek begeleidt mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische(sociale) problemen. We ondersteunen hen bij leven, wonen, dagbesteding en meedoen in de maatschappij.

  Productcodes:
  07A12 Begeleiding groep stabiliseren en helpen bij, 02A07 Begeleiding individueel stabiliseren en helpen bij, 15A11 Beschermd ontwikkelen, 45A08 Begeleiding individueel overnemen, 15A08 Omklap...
  Vestigingen:
  3
 • Dokter Bosman						in Doetinchem

  Dokter Bosman in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg bij onder andere depressies, burn-outs, autisme, AD(H)D, PTSS en angsten.

  Productcodes:
  51A03 Generalistische basis GGZ intensief
  Vestigingen:
  3
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg						in Wehl

  Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in Wehl

  Met verwijzing 

  Het Leger des Heils is er voor mensen die problemen hebben op allerlei gebieden. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven. We willen als organisatie bijdragen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt....

  Productcodes:
  15A10 Beschut
  Vestigingen:
  3
 • Siza						in Doetinchem

  Siza in Doetinchem

  Met verwijzing 

  Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft. Met ondersteuning thuis, gezinsondersteuning, behandeling, woon- of logeeropvang en begeleiding naar werk....

  Productcodes:
  45A08 Begeleiding individueel overnemen, 45A09 Begeleiding individueel overnemen plus, 02A07 Begeleiding individueel stabiliseren en helpen bij en 02A08 Begeleiding individueel stabiliseren en overnemen...
  Vestigingen:
  3